Рецензії на монографію

В українському інтернет-журналі "Музика" (Київ) було опубліковано рецензію кандидата мистецтвознавства, наукового співробітника Відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Оксани Летичевської на монографію

"Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур", створену нашим музеєм у 2019 році. "Вихід у світ монументальної за обсягом і наповненням колективної праці, присвяченої видатним діячам музичного мистецтва, життєвий шлях і творчий доробок яких є знаком єднання України з європейським і світовим культурним простором, – як стверджує авторка, став, – без перебільшення сенсаційною подією". Детальніше на вебсайті інтернет-журналу "Музика".

У числі 2 за 2020 р. наукового щоквартальника "Українська музика", засновником якого є Кафедра музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, надруковано рецензію кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка Ніни Дикої. За її словами, "цінність і унікальність видання полягає в ґрунтовності й новизні досліджень, здійснених провідними українськими й зарубіжними фахівцями, визнаними знавцями відповідної тематики, а також у публікаціях низки архівних матеріалів. Більше – у згаданій публікації дослідниці.