Recenzje na monografie  "Szymanowscy, Blumenfeldowie, Neuhausowie: rodziny muzyczne na skrzyżowaniu kultur"

Ukraiński magazyn internetowy "Muzyka" (Kijów) opublikował recenzję dr Oksany Letychewskiej – pracownika naukowego Wydziału Muzykologii i Etnomuzykologii Instytutu Historii Sztuki, Folkloru i Etnologii im. M.T.Rylskiego na monografię stworzoną przez nasze muzeum w 2019 roku. "Wydanie monumentalne zbiorowej pracy poświęconej wybitnym postaciom sztuki muzycznej, których życie i twórczość jest przejawem jedności Ukrainy z europejską i światową przestrzenią kulturową, – jak twierdzi autorka - bez przesady stało się sensacyjnym wydarzeniem." Więcej informacji w magazynie internetowym "Muzyka".

Recenzja dr Niny Dykiej – profesora Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej znalazła się w 2 numerze 2020 r. kwartalniku naukowego "Muzyka Ukraińska", założonego przez Katedrę Muzycznych Studiów Średniowiecznych i Ukraińskich Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M.W.Łysenki. Według autorki rexenzji, „wartość i wyjątkowość publikacji polega na rzetelności i nowatorstwie badań prowadzonych przez czołowych ukraińskich i zagranicznych ekspertów dziedzinie, a także w publikacjach szeregu materiałów archiwalnych. Więcej szczegółów we wspomnianej publikacji badacza.