Artykuły ukraińskich muzykologów w POLSKIM ROCZNIKU MUZYKOLOGICZNYM - 2020

Artykuły dyrektora Muzeum im. Karol Szymanowski w Kropywnickim Aleksandra Polaczoka "Muzyka Karola Szymanowskiego w jego małej ojczyźnie (Tymoszówka, Kamieńka, Kropywnicki) w latach 1962-2017" i doktora muzykologii Iryny Sikorskiej "Król Roger" Karola Szymanowskiego i współczesne trendy w operze ukraińskiej" wydrukowane w Polskim Roczniku Muzykologicznym. Tom XVIII - 2020. W niniejszym tomie przedstawiono materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku", która odbyła się w dniach 2-4 października 2017 r. w Zakopanem. Rocznik wydaje Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Więcej szczegółów na stronie rocznika.