Publikacja, która nie pozostawia obojętnym

Pod tym tytułem w najnowszym numerze popularnonaukowego magazynu "Muzyka" (Nr 1–2, 2021, s. 51–52) ukazała się kolejna recenzja monografii "Szymanowscy, Blumenfeldowie, Neuhausowie: rodziny muzyczne na skrzyżowaniu kultur" i opowieść o jej prezentacji we Lwowie.

Autorką jest dr, profesor nadzwyczajny wydziału zespołu kameralnego i kwartetu oraz wydziału fortepianu ogólnego i specjalistycznego Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M.W.Lysenki Nina Dyka.

Magazyn rozpowszechnia się w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.