43. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. Zakopane 30.08 – 6.09.2020

Program 43. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem był skupiony przede wszystkim wokół twórczości Ludwiga van Beethovena, Henryka Mikołaja Góreckiego i – oczywiście – Karola Szymanowskiego. Znakomici wykonawcy dokonali doskonałych interpretacji dorobku wymienionych mistrzów.

Więcej